Trochę kultury

Formacja:    Szkoła podstawowa- zeszyt I

Szkoła podstawowa- zeszyt I
Temat 1:      PRZYCHODZĘ DO GRUPY JEJ DZIECI.

Cel dyd. – Ukazać Maryję jako najlepszą Matkę.

Cel wych. – Zachęcić do ukochania Matki Bożej i wysiłku, by być jej dobrymi Dziećmi.

Pomoce dydaktyczne:
- piłeczka, maskotka
- paseczki papieru, pisaki
Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
· Śpiew : Była cicha i piękna jak wiosna... (lub inna piosenka religijna).Piosenka religijna, którą rozpoczęliśmy nasze spotkanie opowiada o Matce Bożej.Maryję każdy z nas chociaż troszeczkę zna, ale czy my znamy się między Sobą? Za chwilę każdy z nas przedstawi się. Proponuje Wam zabawę, która polega na tym, że ja trzymam piłeczkę (lub maskotkę) i mówię: „To jest piłeczka, mam na imię... i podaję ją sąsiadowi, który przedstawia się w taki sam sposób... Popatrzcie w taki prosty sposób poznaliśmy nasze imiona. Spróbujmy je zapamiętać i zwracajmy się do siebie po imieniu.A teraz posłuchajcie:· Spotykamy nieraz takie dzieci, które jakby wstydziły się tego, że mają prostych, niezbyt zamożnych rodziców. Kiedy wyjadą np. na wakacje, gdzie ich nikt nie zna, chętnie chwalą się: - „Mój tatuś jest inżynierem, a moja mama dentystką.    Mamy duży samochód i psa myśliwskiego...” Myślę,    że nie podoba się wam taka dziewczynka, która w ten      ModlitwaZabawa kończy się gdy piłeczka wraca do rąk prowadzącego.Wprowadzenie
- obrazek Matki Bożej
                                 
sposób kłamie i „stroi się w cudze piórka”. Ale -  przyznajcie się, czy i wy nie lubicie trochę    pomarzyć ?... Nie byłoby jeszcze w tym nic złego... Niejedno dziecko chciałoby, aby jego ojciec był – no może nie aż królem, czy księciem, ale sławnym uczonym, a mama znaną aktorką lub pisarką. Aby można było z całą rodziną podróżować i zwiedzać dalekie kraje.· Marzenia takie niestety nie często się spełniają...Chociaż, jeżeli zastanowicie się spokojnie przez chwilę, przyznacie, że Pan Bóg, który najbardziej kocha człowieka i zna wszystkie pragnienia i tęsknoty jego serca, w swojej dobroci obdarzył nas wszystkich czymś stokroć większym: uczynił nas swymi dziećmi, a Maryję Matkę swego Syna uczynił naszą Matką.Pomyślcie, kto z ludzi ośmieliłby się nawet marzyć o tym, aby zostać dzieckiem Boga? Aby mieć taką dobrą i piękną Matkę? Rozważmy te radosną prawdę. Kiedy to się stało ? co to znaczy, że jesteśmy dziećmi Boga ? Co to znaczy że Maryja jest naszą Matką ?Jaka jest Maryja ?Maryja jest naszą Matką. Spróbujcie teraz na paseczkach papieru, które otrzymaliście, napisać jedną cechę, którą na pewno odznacza się Maryja.Teraz z naszych paseczków utworzymy słoneczko wokół obrazu z wizerunkiem Matki Bożej.Wszystko zaczęło się od Chrztu św. W naszej duszy – niby w świątyni, zamieszkał Bóg w Trójcy Świętej. Bóg Stwórca, jako najlepszy Ojciec przyjął nas do swej Rodziny, uczynił przybranymi dziećmi. Pozwolił nazywać się Ojcem i obdarzył wszelkimi łaskami. Jezus Syn Boży stał się naszym Bratem, a Duch Święty ze swymi darami napełnił nasze serca. Niebo – dom naszego Ojca i całej Trójcy Świętej miało być naszym domem. Ale nie koniec na tym. Wchodząc do Rodziny Bożej otrzymaliśmy także najlepszą Matkę. Jakże mogło być inaczej!- Czy może istnieć dobra szczęśliwa rodzina bez matki?- Maryja Matka Jezusa stała się naszą Matką dzięki temu, ze wstawiała się za nami po grzechu pierworodnym i pomagała swemu Boskiemu Synowi, który odkupił nas przez swą mękę i śmierć.- Czy pamiętacie, kiedy pan Jezus powiedział Janowi Apostołowi / a przez niego i nam wszystkim /, że Maryja jest jego Matką ?...   / Przed swą śmiercią, gdy wisiał na krzyżu/. Wtedy chociaż sam cierpiał straszliwie, myślał o naszym szczęściu i zbawieniu. Jakże to piękne ! Aby jeszcze lepiej zrozumieć, co uczynił dla nas Pan Jezus, przypomnijmy sobie, jak to nieraz bywa między ludźmi: „Dwie dziewczynki poznały się i zaprzyjaźniły. Jedna posiadała rodziców i dom, druga była sierotą. Ta pierwsza prosi kiedyś swoją mamę: „Mamusiu, przyjmij Kasię do naszej rodziny, niech mieszka w naszym domu i będzie moją siostrą. Mamusiu bądź jej matką !”Podobnie stało się z nami wszystkimi. Pan Jezus Syn Boga i Maryi starał się o to, abyśmy wszyscy stali się Jej dziećmi, bo nas ukochał i wiedział, ze wtedy, kiedy będziemy pod Jej stałą opieką nic złego nam się nie stanie.Jeśli tak jest, że Pan Bóg obdarzył nas wieloma darami, a Maryję uczynił naszą Matką to i my powinniśmy okazać naszą wdzięczność i coś ofiarować Matce Bożej. Ona na pewno te nasze prezenty zaniesie do Pana Jezusa.Dlatego teraz skorzystamy z naszej piłeczki. Będę ja rzucać do każdego z Was pytając: Co dasz Maryi ?Wy zaś odrzucając ją do mnie będziecie nazywać swój prezent. ·      Po Chrzcie św. wszyscy, więc jesteśmy dziećmi Maryi. Ona czuwa nad nami, chroni od zła, uczy dobrze żyć. Trzeba tylko stale być przy Niej, rozmawiać, słuchać Jej dobrych rad, naśladować Jej życie. Posłuchajcie, jaką dziwną przygodę miał pewien misjonarz w dalekim kraju:Wybrał się on w podróż. Jechał pociągiem i modlił się na brewiarzu. Na jakiejś stacji przysiadł się do niego pewien człowiek i gdy on kończył mówić brewiarz, wskazując na obrazek Matki Bożej pyta: „Czy to twoja narzeczona?” – „Nie.” – „A może znajoma?” – „Też nie.” – „A kto?” „To moja Matka.” – „Twoja Matka?” – Wielkie zdziwienie, a potem badawcze spojrzenie na niego i stwierdzenie: „Nie jesteś wcale do Niej podobny!” Misjonarz chciał wyjaśnić, że to Matka wszystkich ludzi, a więc i jego, ale tymczasem człowiek ów wysiadł, a on pozostał z mocnym bolesnym stwierdzeniem: „Wcale nie jesteś do Niej podobny”. · Porozmawiajmy o tym wydarzeniu:- Jaką wymówkę zrobił obcy człowiek misjonarzowi?/że nie jest podobny do Pani na obrazku/.- Dlaczego?/ myślał, ze ta pani urodziła go kiedyś, tak jak każda ziemska matka/.- A jak misjonarz rozumiał te słowa ?/zastanowił się, czy wewnętrznie, przez swoje postępowanie, dobrą modlitwę, chętne pomaganie innym itp. Jest podobny do Maryi – swej Matki/- Kto nam może pomóc, abyśmy były dobrymi    dziećmi Maryi ? Abyśmy kochały Ją naprawdę ?    / mogą nam pomóc inni, jeśli razem z nimi będziemy    rozważać życie Maryi, modlić się do Niej,naśladować Jej życie.? Może nam w tym dopomóc także sama Maryja, jeśli będziemy Ją o to prosić./· Zakończenie:Przychodźcie, więc tutaj, co tydzień, abyśmy mogły razem nauczyć się Ją kochać i naśladować. Ona sama tego pragnie i sama prosiła, by takie grupy dzieci i młodzieży powstały. Kiedy i jak to było opowiem wam o tym następnym razem. Zanim rozejdziecie się do swoich domów, niech każdy z Was, kto pragnie należeć do Stowarzyszenia dzieci Maryi, wybierze Sobie znaczek, który będzie umieszczał przy swoim nazwisku na tablicy obecności. Jedna zwrotka jakiejś piosenki o Matce Bożej, albo krótka modlitwa:Maryjo, Matko nasza, spójrz na nas, dzieci Twoje.Pragniemy Cię kochać i naśladować.My Cię już kochamy, ale pomóż nam kochać Cię coraz więcej, abyśmy mogły Cię naśladować.    Zapowiedź tematu.Jedno z dzieci przypina obrazek z Matką Bożą do tablicy styropianowejWszystkie dzieci otrzymują paseczek papieru.Tworzenie słoneczka.Rozwinięcie tematu.RozmowaPrzykładowe prezenty:- Uśmiech- Modlitwa- PunktualnośćPogłębienieOpowiadanie.RozmowaTablica ze styropianu:Nazwisko    Obecnościi imię..................     uuu.................    jjj.................    sss..................    rrr ..................       itd.Pierwszy znaczek otrzymują dzieci, a potem same robią w domu i przynoszą na spotkania.Modlitwa

Temat 2.  ZNAM HISTORIĘ ŻYCIA SIOSTRY KATARZYNY LABOURÈ
         I OBJAWIEŃ CUDOWNEGO MEDALIKA.

Cel dyd.  – Poznanie biografii Św. Katarzyny.

Cel wych. – Zachęta do naśladowania S. Katarzyny przez praktykowanie cnót:
          miłości, pobożności i milczenia .

Pomoce dydaktyczne:
- Obrazki z życia św. Katarzyny z numerkami
- Mapa Europy
- Karteczki i przybory do pisania
- Melodia refleksyjna - wyciszająca 

Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
· Modlitwa:Matko Boża Niepokalana uproś u Pana Jezusa błogosławieństwo dla nas tutaj zgromadzonych. Niech będzie to czas dobrze wykorzystany byśmy coraz lepiej Cię poznawali i stawali się dobrymi dziećmi przez Twojego Syna, Pana Jezusa – Amen. · Piosenka:Św. Katarzyno Labourè ( 2x) módl się za nami (3x).· Nasze dzisiejsze spotkanie będzie niezwykłe. Zamienimy się na chwilę w sławnych detektywów a przecież wiecie, że ci ludzie musza zachowywać się bardzo ostrożnie, cicho, muszą być uważni na każdy szczegół. Aby sobie w tym pomóc, będziemy pracować przy dźwiękach melodii.Na czym polega nasze zadanie? Otóż na gazetce, którą wszyscy dobrze widzicie są przepiękne obrazki przedstawiające życie naszej dzisiejszej bohaterki. Każdy z nich ma numerek, ale obrazki nie są poukładane w kolejności, chociaż ich numerki niby na to wskazują.Ja będę opowiadać historie życia św. Katarzyny, a Wy na karteczkach będziecie zapisywać kolejne numerki obrazków, które według Was zgadzają się z tym, co będę mówić.A teraz sprawdzamy, kto dobrze odgadł. Najpierw jest numerek 3 potem 7, 16, 9, 11, 14, 2, 5, 15, 6, 1, 4, 13, 10, 8, 12.Bardzo proszę, aby te dzieci, które nie pomyliły się podeszły do mnie. Niech każde z Was odepnie obrazek i ułóżcie je we właściwej kolejności.Popatrzcie jeszcze raz na nasze obrazki, to jest prawdziwe życie S. Katarzyny. · Spróbujmy teraz zastanowić się nad życiem Św. Katarzyny Jakie ono było, czym jej życie różni się od naszego ?    Co robiła Św. Katarzyna, jakie miała obowiązki? Czy    jest coś takiego, co my robimy, a nie robiła tego S.    Katarzyna ?               ( np. nie chodziła do szkoły)    Jest jeszcze jedna charakterystyczna cecha jej życia, a    właściwie wielkie wydarzenie, dane od Pana Boga. Co    to takiego ?              (Objawienie Niepokalanej)    Skąd wiemy o tym cudzie, czy S.Katarzyna opowiedzia-    ła komuś o tym?               ( swojemu spowiednikowi)· Wyobraźcie sobie, że tylko ten ksiądz wiedział o tajemnicy S. Katarzyny, nie powiedziała o tym nawet swej przełożonej, aż do ostatnich chwil życia zachowała tajemnicę Matki Bożej. Dopiero umierając, a miała wtedy 70 lat, zwolniona z przysięgi powiedziała swojej Siostrze przełożonej, że to ona widziała Matkę Bożą i jej zleciła wybicie Cudownego Medalika. Zobaczcie jak wiele możemy nauczyć się od S. Katarzyny. Gdybyśmy chcieli wymienić kilka cech, które ją charakteryzowały, to jakie podalibyście? (pobożna, opiekuńcza, gospodarna, pracowita, kochająca, dyskretna, posłuszna, wierna itd.)· Modlitwa na zakończenie spotkania:- Każde z was zastanowi się, o co chce prosić, Św. Katarzynę i swoją prośbę zakończy słowami:                         Św. Katarzyno.    A my odpowiemy:                       Módl się za nami.· Piosenka: O Maryjo bez grzechu poczęta.         Św. Katarzyno Labourè· Ćwiczenie:      Podpiszę co przedstawia każdy obrazek.  Czyta jedno z dzieci.Rozdajemy karteczki i ołówki. Włączamy muzykę i rozpoczynamy opowiadanie.- Schemat jest w książeczce „Św.Katarzy-na i Cudowny Medalik”S. T.Banaszak.Wykorzystujemy 16 obrazków.Dzieci sprawdzają swoje karteczki.Dzieci układają gazetkę.Rozmowa z dziećmi.Odp. Dzieci – można udzielać pomocy.Np.- abyśmy byli dobrymi Dziećmi Maryi św. Katarzyno módl się za nami.- abyśmy słuchali rodziców      – św. Katarzyno...- abyśmy umieli dotrzymywać słowa –      Św. Katarzyno ......

Temat 3a: POZNAJĘ MARYJĘ NA KARTACH PISMA ŚWIĘTEGO.

Cel dyd.   - Poznanie treści Ewangelii ukazujących osobę Maryi.

Cel wych. – Zachęta do naśladowania cnót Matki Bożej.

Pomoce dydaktyczne:
Teksty Ew: ZWIASTOWANIE, NAWIEDZENIE,
   ZNALEZIENIE, KANA GALILEJSKA
Tytuły tych tekstów, symbole cnót Maryi: ucho – słuchająca ręka- troskliwa, szukająca – pytajniki, spostrzegawcza – oko, plansza styropianu, tekst piosenki.

Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
· O Matko Boża stajemy przed Tobą:Modlitwa: Prosimy Cię, byś nam pomogła dobrze przeżyć dzisiejsze spotkanie i nauczyła nas naśladować Ciebie przez Chrystusa Pana naszego Amen. Piosenka:Fiat rzekłaś....  II zwrotki.· Jest wiele ksiąg i książek na świecie, odkąd wynaleziono druk, a było to bardzo dawno, bo już w XV wieku, książki pojawiły się w każdym domu. Jedne z nich mają obrazki, a inne nie. Są książki historyczne, przyrodnicze, przygodowe, powieści, są też książki z bajkami. Pośród nich jest jedna szczególnie cenna, bardzo wyjątkowa.Czy wiecie która ?              (Pismo Św. Biblia)Gdy spotykamy się w naszej grupie Maryjnej to chcemy przyglądać się Matce Bożej, oraz lepiej ją poznawać i naśladować.Czy Pismo Święte mówi coś o Matce Bożej? Które fragmenty pamiętacie?A teraz podzielimy się na grupy i przedstawiciel każdej wylosuje fragment Ewangelii, mówiący o Maryi.Proszę byście w grupach przeczytali swoje teksty i dopasowali do nich tytuły, które leżą na stoliku.Teraz zastanówcie się nad waszymi tekstami i odpowiedzcie na pytanie:       Jaka jest Maryja?   Jak przedstawia Ją ten właśnie fragment Ewangelii ? · W scenie Zwiastowania Matka Boża słucha Anioła, który przyszedł do Niej z ważną misją. Jak zachowała się Maryja, jaką cechę możemy Jej przypisać ?.          ( była posłuszna, słuchająca )Spróbujmy poszukać teraz jakiegoś symbolu, którym moglibyśmy oznaczyć te cnotę – czyli dobrą skłonność Maryi ( np. ucho ).· A teraz kolejny fragment zatytułowany......(Nawiedzenie) o czym on opowiada ?Co myślicie o Maryi, jaką Ją spostrzegamy w tej scenie ewangelicznej ?Tak Maryja spieszy z pomocą swej krewnej i dlatego możemy powiedzieć, że jest...... (troskliwa)A teraz szukajmy symbolu np. rękaW trzeciej scenie, której nadaliśmy tytuł ....Znalezienie Pana Jezusa, spostrzegamy obok Niego..... (Maryję i Józefa) którzy.... (szukają Go i niepokoją się ).Jak oni się zachowują (wyobraźmy sobie rodziców, którzy zgubili swoje małe dziecko w wielkim mieście np. w Krakowie, co oni wtedy przeżywają ?Co uczynili Maryja i Józef, gdy zorientowali się, że nie ma z nimi Jezusa ?Więc jaką cechę możemy im przypisać, jakimi spostrzegamy ich w tym fragmencie Ewangelii ?         ( szukający, zaniepokojeni)A jaki obieramy symbol ? (np. ??? )· I ostatni fragment, który jest z Ew. w/g Św......( Jana).O czym on opowiada ?Co Maryja robiła na tym weselu ? Była pomocnicą czy gościem ? Czy miała jakieś obowiązki, czy też mogła beztrosko spędzać ten czas ?Co zdarzyło się ważnego na tym weselu ?Jaką cechę trzeba posiadać by zauważyć to co zobaczyła Maryja ?         Np. ( spostrzegawczość )A jaki symbol (np. oko )Teraz każda grupa wybierze swój symbol spośród rozłożonych na stole i pod obrazkiem przedstawiającym Niepokalaną przypiętym do tablicy z styropianu, umieści symbole i ich znaczenie.Jak myślicie czy to już wszystkie cechy Maryi ?Oczywiście, że nie, jest ich o wiele więcej np. ........... · Popatrzcie na naszą gazetkę, matka Boża jest dla nas wzorem, Ona jest najlepsza z ludzi. Zawsze czyniła dobro. Każdy obowiązek starała się wypełniać najlepiej jak potrafiła. A my, czy zawsze zachowujemy się tak jak Ona ?Niech każdy odpowie sobie w sercu, czy zawsze odrabia lekcje, czy nie odpisuje zadań od innych, czy chętnie pomaga w domu, jak opiekuje się młodszym rodzeństwem itd. ?Abyśmy coraz bardziej upodabniali się do Matki Bożej prośmy Ją o to we wspólnej modlitwie „Pod Twoją obronę”.Piosenka: Fiat rzekłaś zwr. III i IVĆwiczenie:· Poszukaj innego fragmentu Ewangelii, który mówi o Maryi i napisz gdzie on się znajduje.· Jak jest Ona przedstawiona, jaką cechę można Jej przypisać ? Znajdź odpowiedni symbol.· W czym chcesz naśladować Maryję ? Czyta dziecko.Odp. Dzieci i oglądanie Pisma Świętego.Zachęcanie dzieci do odpowiedzi i pomoc w jej udzieleniu.Losowanie przygotowanych tekstów. Napisy:Zwiastowanie,Nawiedzenie,Znalezienie,Kana Galilejska.Praca w grupach i referowanie po kolei.Propozycje dzieci.Propozycje dzieci.Odp. DzieciOdp. DzieciReferowaniePropozycje dzieciOdp. Dzieci.Odp. Dzieci.Propozycje dzieci.Odp. Dzieci.Propozycje dzieci.Wykonanie gazetki przez dzieci.Odp. Dzieci.

Temat 3b:     CHCĘ POZNAĆ I POKOCHAĆ MATKĘ BOŻĄ
          - POZNAJĘ JĄ POPRZEZ OBJAWIENIA, WIARĘ
          I POBOŻNOŚĆ LUDZI.

Cel dyd:  - Poznanie najsłynniejszych Sanktuariów Maryjnych i orędzi Matki
           Bożej.

Cel wych: - Rozbudzenie pobożności Maryjnej.

Pomoce dydaktyczne:
           Pismo Święte, drogowskazy z napisami: Lourdes, Fatima, Medjugo-
           rie, Częstochowa, dom, tabliczki tych miejscowości, orędzia M. Bo-
           żej, mapka Europy, pocztówki tych miejsc, litera M , obraz M.B.
           Częstochowskiej, świece, krzyż duży, obrazki M.B. Częstochowskiej.

Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
· Modlitwa:  Zdrowaś Maryjo.· Śpiew : O Maryjo bez grzechu poczęta.· Rozpoczynamy nasze spotkanie przypominając sobie, że jesteśmy Grupą Maryjną, która pragnie coraz lepiej poznawać Maryję i naśladować Ją w życiu.W Piśmie Świętym jest niewiele informacji o Matce Bożej, a przecież my chcemy dowiedzieć się o Niej jak najwięcej. Nie martwmy się. Matka Boża wybiera różne sposoby, by zbliżyć się do ludzi, przekazać wolę Pana Boga. Jest wiele miejsc na świecie, w których ukazała się ludziom zostawiając im specjalne prośby, wskazania, które nazywamy orędziami. Aby poznać te miejsca musimy tam pojechać i dowiedzieć się, jakie przesłanie, jaką prośbę zostawiła Maryja.· Nasz pociąg powoli dojeżdża do stacji oznaczonej napisem LOURDES. Ta nazwa jest trochę dziwna, inaczej ją piszemy, inaczej czytamy, a wszystko, dlatego że jest to francuskie miasteczko. Cóż ciekawego tam się wydarzyło? Otóż w 1858 r. Matka Boża ukazała się ubogiej dziewczynce Bernadecie Soubirous, gdy szła do lasu po drzewo na opał. Bernadetta spostrzegła Piękną panią, któ-ra stała na skale i trzymała w rękach różaniec. Wówczas i ona miała różaniec i zaczęła się modlić wraz z Tą Panią. Gdy skończyły modlitwę nieznana Pani zniknęła. Następnego dnia Bernadetta poszła w to samo miejsce i znów spotkała Ową panią i razem modliły się na różańcu. Przy kolejnym spotkaniu Bernadetta spytała: Kim jesteś ? , a wtedy Maryja, bo to właśnie była Ona odpowiedziała „Jestem Niepokalane Poczęcie”.· O co prosiła Matka Boża Bernadettę ?· Czy to, co powiedziała Maryja jest trudne do wykonania? Czy my chcemy odpowiedzieć i spełnić prośbę Matki Bożej ? W jaki sposób możemy to zrobić ?Zanim pożegnamy się z tym miejscem objawień zobaczymy kilka obrazków (pocztówek) ukazujących grotę, gdzie zjawiła się matka Boża i Bazylikę wybudowaną na tą pamiątkę. W Lourdes znajdują się specjalne łaźnie, w których płynie cudowna woda, ze źródełka znajdującego się w grocie Objawień – to źródełko wskazała Matka Boża. Wielu ludzi przyjeżdża tam i prosi Boga o uzdrowienie z licznych chorób. Do dziś zdarzyło się tam wiele cudownych powrotów do zdrowia. Oprócz tego odbywają się specjalne Msze Święte dla chorych, podczas których każdy jest błogosławiony Najświętszym Sakramentem.Ale teraz zbliżył się już czas naszego odjazdu wprawdzie nie do domu, ale do innego cudownego miejsca. Nasz pociąg jedzie teraz do Portugalii do FATIMY.· A co wydarzyło się tutaj 13 maja 1917 r. ?Matka Boża ukazała się trojgu dzieciom : Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi, każdego 13 dnia miesiąca od maja do października; kiedy to miał miejsce tzw. Cud słońca. Onego dnia była bardzo deszczowa pogoda, ale ok. 100 tys. ludzi zgromadziło się na miejscu objawień. Nagle wyszło słonce, mimo ulewnego deszczu, i zaczęło tańczyć na niebie coraz szybciej obracając się wokół siebie tak, iż wielu myślało, że spadnie na ziemię. Pośród wielu ludzi, byli tacy, którzy wcale nie wierzyli w Objawienie, ale gdy zobaczyli to cudowne zjawisko, przekonali się, że Bóg jest i działa. Tak szybko jak słońce wyszło, tak szybko zniknęło. A teraz posłuchajmy, o co prosiła Maryja w FATIMIE. Jaką prośbę skierowała Matka Boża do dzieci ? Zauważcie: w Lourdes Maryja modliła się trzymając w rękach....... (różaniec ), a o jaką modlitwę prosiła dzieci w Fatimie ? Jeśli Matka Boża ciągle mówi o różańcu, to właśnie, dlatego, że jest on silną bronią przeciw grzechom i szatanowi, dlatego w sercu przyrzeknijmy Matce Bożej, że będziemy wierni tej modlitwie. Już niedługo będziemy odjeżdżać, ale zanim to nastąpi trzeba byśmy przypomnieli sobie, że Matka Boża ocaliła życie Ojca Świętego 13 maja 1981 r, podczas zamachu na Jego życie. Dlatego teraz pomódlmy się w intencji papieża:     Matko Boża prosimy Cię o wszystkie łaski dla Ojca Świętego, by szczęśliwie wprowadził wszystkich ludzi w rok 2000. Amen.· A teraz jedziemy na południe – do Medjugorie.Jesteśmy na miejscu, spójrzcie na mapę....Tutaj Matka Boża ukazuje się od 24.06.1881 r. wzywa do nawrócenia, pojednania i pokoju. Wielu ludzi spotyka się na modlitwie różańcowej i Mszy Świętej, można także spotkać się z tymi, którzy widzą Matkę Bożą.Jak wszędzie tak i tutaj Niepokalana zostawia dla nas szczególne listy, a w nich prośby do nas.      O co prosi nas Maryja ?       Czy możemy odpowiedzieć na Jej prośby ?Popatrzcie tutaj leży litera M ułożona z kilku kawałków, odwróćcie je na druga stronę by też powstała litera M i odczytajcie jakie są prośby Maryi ?Niech każda z was wybierze jedną z nich i uczyni swoim postanowieniem.Już czas byśmy wracali do domu, do Polski. W naszym kraju też ukazywała się Matka Boża ( Kodeń, Licheń, Gietrzwałd), jest wiele kościołów, które są Jej poświecone, miejsca gdzie pielgrzymuje wielu ludzi nazywamy Sanktuariami. Także w Polsce te miejsca są bardzo znane.Jak nazywa się to, które jest u nas najsławniejsze ? Tak, dlatego teraz wybierzemy się w pielgrzymce na           Jasną Górę, do Częstochowy. Jeśli to jest pielgrzymka to oczywiście pójdziemy pieszo, weźmiemy krzyż i śpiewając pieśni do Matki Bożej udamy się do Sanktuarium. Już jesteśmy na miejscu, jest ono dla nas Polaków szczególne. Wprawdzie Matka Boża nie ukazała się tutaj, ale przez swój cudowny obraz strzeże nas, opiekuje się nami i wysłuchuje naszych próśb. Co roku w wakacje wiele tysięcy ludzi pielgrzymuje tu, by podziękować Maryi, prosić Ją w rożnych sprawach. My także możemy teraz zanieść do Niej nasze modlitwy:A teraz żegnamy się z Matką Bożą, a Ona byśmy o Niej nie zapomnieli przygotowała dla nas prezent, każdy otrzyma Jej zdjęcie, by mógł lepiej o Niej pamiętać. Czas tak szybko biegnie, wsiadamy do pociągu i wracamy do domu.  Już jesteśmy w domu, to była bardzo ciekawa pielgrzymka, zobaczyliśmy tak wiele wspaniałych miejsc.Jak myślicie, dlaczego te miejsca na Świecie są wyjątkowe ? Jak nazywają się miejsca w których byliśmy i w jakich znajdują się krajach ?O Co Matka Boga prosi nas w objawieniach ?Jakie życzenia Maryi chcemy spełnić ? Modlitwa na zakończenie:          MATKO BOŻA dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie, za Twoje objawienia, wierzymy, że bardzo nas kochasz i dlatego pokazujesz się na ziemi i prosisz nas byśmy byli lepsi. Pomóż nam Matko przepraszać Pana Boga i stawać się co dzień dobrymi dziećmi . Amen.Piosenka na zakończenie:         O Pani ufność nasza......             Zadanie – ćwiczenie:v Na mapce Europy w zaznaczonych punktach mieszczą się nazwy miejscowości, w których objawiła się Maryja i są Sanktuaria Maryjne.v Napisz 3 prośby Maryi, o których mówiła podczas objawień.v Jaką prośbę Maryi będę od dzisiaj spełniać ? ModlitwaPokazujemy Pismo Święte.Dzieci tworzą pociąg, trzymając ręce na ramionach sąsiada i śpiewając piosenkę „Jedzie nasza karawana...” rozpoczynają podróż.Pokazujemy dzieciom mapę Francji i Lourdes.Jedno z dzieci czyta orędzie umieszczone na odwrocie pocztówki przedstawiającej Objawienie.Dzieci ustawiają się w pociąg i śpiewają jadę do FATIMY zgodnie z drogowskazem.Pokazujemy miejscowość na mapie.Za tabliczką z napisem FATIMA jest rulon papieru z orędziem – czyta dziecko.Odp. Dzieci.Odp. Dzieci.Jedno z dzieci czyta modlitwę, ustawia się pociąg.Pokazujemy miejsca na mapie, dzieci oglądają fotografie Medjugorie, widzących itd.Czyta dziecko – orędzie M. Bożej.Litera MOdp. Dzieci .Dzieci ustawiają się biorą krzyż i śpiewając idą w kierunku drogowskazu do tego miejsca w salce, gdzie jest ustawiony obraz M.B. Częstochowskiej.Spontaniczna modlitwa dzieci.Dzieci otrzymują obrazek M.B. Częstochowskiej.Dzieci układają się w pociąg i śpiewają.Odp. Dzieci.Odp. Każde z dzieci.Czyta dziecko.

Temat 3c:    POKOCHAM JĄ MODLĄC SIĘ RAZEM Z NIĄ
                                             I PRZEZ NIĄ.

Cel dyd:  - Poznanie różnych modlitw kierowanych do Maryi i z Nią do Boga.

Cel wych: - Rozbudzenie i umocnienie ducha modlitwy.

Pomoce dydaktyczne:
           Mszał, brewiarz, modlitewnik SM, książeczka do nabożeństwa, lita-
           nie, nowenny itd. kartka, coś do pisania, szary papier z modlitwą
          „ Zdrowaś Maryjo”, 3 kolorowe flamastry, kartki, ołówki, śpiewniki.  

Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
· Modlitwa na rozpoczęcie spotkania:Matko Boża prosimy Cię byśmy z Twoją pomocą nauczyli się dobrze modlić do Boga przez Chrystusa Pana Naszego Amen.· Piosenka:Magnificat anima mea Dominum· Gdy Pan Bóg stwarzał świat obdarzył każde stworzenie głosem, ale tylko człowiek posiada mowę, której, na co dzień używa.Ptaki śpiewają, zwierzęta mruczą, piszczą, kraczą, szczekają itd. a człowiek posługuje się mową. Na pewno wiecie, że jest bardzo dużo odmian języków na kuli ziemskiej i każdy naród mówi swoim ojczystym, a czasem i w narodzie jest kilka innych języków. Żeby porozumieć się z kimś trzeba nauczyć się jego języka. Dlatego w szkole są prowadzone zajęcia, podczas których możemy nauczyć się języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i jeszcze.......A w Nowym Targu, niedaleko Zakopanego, młodzież w liceum uczy się japońskiego.Do czego służy nam język, co możemy zrobić za jego pomocą ?Z kim możemy rozmawiać ?O czym najczęściej rozmawiamy z rodzicami, nauczycielami, katechetami, przyjaciółmi ?Z kim jeszcze możemy rozmawiać ?( z Panem Bogiem, Jezusem, Matką Bożą)Aby kogoś poznać trzeba z nim przebywać, trzeba z nim rozmawiać. My, którzy pragniemy poznawać Matkę Bożą też chcemy z Nią rozmawiać, ale też chcemy usłyszeć jak inni z Nią rozmawiali.Na dzisiejszym spotkaniu będziemy mieli okazję pooglądać różne modlitewniki, z których korzystamy w kościele lub w domu modląc się indywidualnie.Niech teraz każdy z was podejdzie i poogląda naszą wystawę.Wielu Świętych modliło się do Matki Bożej a nawet układali specjalne modlitwy, ale my też znamy niektóre. Spróbujmy teraz przypomnieć je sobie :( Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją obronę, O Maryjo bez grzechu poczęta )Chcę byśmy zastanowili się nad modlitwą, którą odmawiamy najczęściej. Jaka to modlitwa ?                     ( Zdrowaś Maryjo )Czy pamiętacie, gdzie w Piśmie Świętym spotykamy się z tymi słowami po raz pierwszy, kto je wypowiedział ?           (Anioł Gabriel – Zwiastowanie)Zobaczcie jak zbudowana jest ta modlitwa, jest wspaniała, a dlatego że ma aż trzech autorów:I część – to pozdrowienie Anioła Gabriela – to tak jakby powiedział do Maryi:„Dzień dobry, jesteś szczęśliwa Maryjo bo przychodzę do Ciebie od Pana Boga, który Cię kocha”II część – to słowa Św. Elżbiety – błogosławionaś....Ona mówi, że Maryja jest szczęśliwa i wyróżniona spośród wszystkich kobiet na Ziemi bo z Niej urodzi się Pan Jezus, który przywrócił nam życie wieczne.III część – rozpoczynająca się od słów : „Święta Maryjo.... aż do Amen – to modlitwa Kościoła, która została dodana do wcześniejszych słów i tak powstała całość, którą dziś nazywamy modlitwą „Zdrowaś Maryjo” lub „Pozdrowieniem Anielskim”. Taka jest historia tej modlitwy, ale jest ich przecież o wiele więcej i każda przecież w jakiś sposób powstała i ma swojego autora.Spróbujmy teraz zastanowić się wspólnie czy tylko to co się mówi jest modlitwą ? W jaki inny sposób można się modlić ? ( pieśni, wiersze, milczenie, pielgrzymki, dobre uczynki).Żeby potwierdzić to co mówimy ogłaszam konkurs, który polega na tym żeby zapisać na kartce jak najwięcej pieśni o Matce Bożej.Ćwiczenie:Napiszę wiersz o Matce Bożej lub modlitwę, którą chcę się do Niej pomodlić.  Czyta dziecko.Odp. Dzieci.Odp. Dzieci.Na stoliku jest przygotowana ekspozycja: Mszał, brewiarz, Modlitewnik SM, książeczka do nabożeństwa, litanie, nowenny itd. Propozycje dzieci. Jedno z nich zapisuje je na kartonie.Odp. Dzieci.Dzieci przypinają do tablicy styropianowej szary arkusz z napisaną modlitwą „Zdrowaś Maryjo”. Podczas objaśniania jedno z nich zakreśla omawianą część modlitwy kolorowym flamastrem.Propozycje dzieci.Podział na grupy, można korzystać ze śpiewników. Grupa która zwycięży śpiewa wybraną pieśń do M.B. – to jest modlitwa na zakończenie.Temat 4:   CHCĘ NAŚLADOWAĆ MATKĘ BOŻĄ WYPEŁNIAJĄC
          OBOWIĄZKI DZIECKA MARYI.

Cel dyd :  - Poznanie obowiązków Dziecka Maryi.

Cel wych : - Zachęcić do wiernego wypełniania obowiązków Dziecka Maryi.

Pomoce dydaktyczne:
          Szary arkusz – w górze napisy: miłe obowiązki; - mniej miłe obo-
          wiązki, flamaster, styropian, 6 kolorowych kółek z obowiązkami D.M.
          napis - Jestem D.M. i dlatego zobowiązuję się do.......

Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
· Modlitwa:Matko, jesteśmy Twoimi dziećmi, pomóż nam dobrze poznać nasze obowiązki i naucz nas wiernie je wypełniać przez Chrystusa pana Naszego                            Amen.· Piosenka:       Z Tobą Matko.Dzisiaj wspólnie zastanowimy się, o czym będziemy rozmawiać i dlatego posłuchajcie opowiadania o naszej koleżance Agnieszce i jej mamusi:        Pewnego dnia jak zwykle Agnieszka wróciła ze szkoły, ale była bardzo uradowana, bo dowiedziała się od pani wychowawczyni, że w czwartek całą klasą mieli pójść do ZOO. Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekiwały tej wycieczki. Nadszedł w końcu oczekiwany dzień. Po południu Agnieszka wzburzona wpadła do domu bez słowa powitania, mama i babcia, które były w kuchni i przygotowywały obiad, usłyszały tylko jak Agnieszka gniewnie narzekała do siebie „To okropne, co za nieodpowiedzialny człowiek, jak mógł zapomnieć, to się nie mieści w głowie.” Wpadła jak burza do swego pokoju i słychać było, że rzuciła teczkę na podłogę. Za kilka minut weszła do kuchni, mama i babcia popatrzyły na nią zdumione:       „Co się stało? – pierwsza odezwała się babcia, widząc, że Agnieszka drży ze zdenerwowania. Wyobraź sobie babciu, że dzisiaj byliśmy w ZOO, to znaczy mięliśmy być. Tak bardzo cieszyliśmy się na myśl o tym, a nasz starszy kolega obiecał, że zamówi dla nas bilety, bo mieszka niedaleko ogrodu. Dzisiaj po 2 lekcjach czekaliśmy na niego zgodnie z umową, ale nie przyszedł, więc poszliśmy myśląc, że czeka na nas przy wejściu, ale tam też go nie było, a w dodatku wszystkie bilety zostały sprzedane, bo przyjechało wiele wycieczek. Wróciliśmy, więc do szkoły i lekcje odbyły się zgodnie z planem. Na ostatniej przerwie ktoś spostrzegł go na korytarzu, więc zapytał, co się stało, a on na to, że zapomniał o tym, co nam obiecał. To było okropne, wszyscy byli zdenerwowani i zdecydowaliśmy, że nikt z naszej klasy nie będzie się do niego odzywał. Agnieszka skończyła swoje opowiadanie i spojrzała na mamę, oczekując tego, co powie. Wówczas mama odparła:      „Pamiętasz Agnieszko jak kilka miesięcy temu kupiliśmy Ci chomika? Tak bardzo chciałaś się kimś opiekować, mieć swoje zwierzątko, ale w niedługim czasie chomik zdechł. Pamiętasz, jaki powód podał weterynarz? Okazało się, że zapomniałaś go regularnie karmić. Chomik był dla Ciebie prezentem, ale i obowiązkiem. Przyrzekłaś, że będziesz o nim pamiętać i troszczyć się o niego. Popatrz obwiniasz kolegę i oburzasz się na niego, to prawda, że postąpił nieodpowiedzialnie i zapomniał kupić bilety, ale ty zapomniałaś karmić chomika. Jeśli nie poszliście, z tego powodu, dzisiaj do ZOO pójdziecie innym razem, ale ani ty, ani ja nie potrafimy wrócić życia chomikowi.”     Agnieszka bez słowa odeszła do swojego pokoju.To tylko opowiadanie, ale ono ma nam pomóc odkryć temat dzisiejszego spotkania, Po tym wstępie, jak myślicie, o czym będziemy rozmawiać?      ( o obowiązkach, o odpowiedzialności)Spróbujmy teraz zastanowić się nad naszymi obowiązkami. Możemy je podzielić na miłe, i takie, które sprawiają nam trudność, są mniej miłe, ale ktoś musi je podjąć i wykonać.Tak to są nasze obowiązki w szkole, w domu.Przychodząc do Grupy Maryjnej zobowiązujemy się wykonać pewne postanowienia i teraz pokrótce przyjrzymy się nim.Te kolorowe kółeczka z napisami, które powoli będziemy odkrywać to nasze obowiązki D.M.Proszę podnieść kółeczko nr 1 i odczytać obowiązek, który jest na nim napisany........Porozmawiajmy chwilę o tym obowiązku. Jeszcze nie znacie tego Aktu oddania, dlatego to jest dobra okazja, aby go wam rozdać. Na zakończenie spotkania omówimy go wspólnie.Aby te postanowienia pozostały w naszych sercach i głowach, byśmy o nich nie zapomnieli i chętnie je wypełniali, zrobimy z nich dekorację na naszej gazetce. Najpierw przypniemy napis:      „Jestem dzieckiem Maryi i dlatego zobowiązuję się do.....”A teraz kółeczka w kształcie serca, możemy je połączyć kolorowymi wstążkami. Modlitwa:            Akt oddania.Piosenka:            Z Tobą Matko. Czyta dziecko.Odp. Dzieci.Na szarym arkuszu papieru dwie kolumny zatytułowane: 1. Miłe obowiązki.2. Mniej miłe obowiązki.Dzieci wpisują propozycje.Na stoliku leży 6 kółek z papieru kolorowego – na nich obowiązki D.M. ułożone napisem do dołu, w górze jest numerek od 1 do 6.Dzieci czytają obowiązki. Po kolei omówimy każdy obowiązek wg wyżej podanego wzoru.Dzieci wykonują gazetkę.


Temat 5:   NOSZĘ Z SZACUNKIEM JEJ CUDOWNY MEDALIK.
            ( cuda, łaski, apostolstwo )

Cel dyd. :  - Zapoznać dzieci z objawieniem Cudownego Medalika.

Cel wych. : - Pomóc zrozumieć wartość daru Cudownego Medalika i zachęcić do
    ofiarowywania darów duchowych ( do modlitwy za innych, do dzie-
    lenia się radością, dobrocią i miłością).

Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
· Śpiew radosnej piosenki z gestami, np. Bóg kocha mnie...Po wytworzeniu atmosfery radości, uświadomić dzieciom, że radość jest cudownym darem Pana Boga.Rozmawiajmy chwilę o różnych innych darach. Teraz można podarować dzieciom jakiś drobiazg i rozmawiać o prezentach, jakimi się ludzie obdarowują:v Przy jakich okazjach wy otrzymujecie najczęściej prezenty ?v Czym najczęściej obdarowują was inni i wy innych ?Jest taki wspaniały dar, który Matka Boża przekazała ludziom przez pośrednictwo św. Katarzyny Labourè. To jest Cudowny Medalik.Było to 27 listopada 1830 roku, w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Paryżu. Katarzyna modliła się wraz z innymi Siostrami. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii myślała o jej treści i oto po prawej stronie ołtarza ujrzała Najświętszą Pannę, która stała na kuli ziemskiej i w dłoniach trzymała złotą kulę z krzyżem: „Kula, która widzisz oznacza cały świat, a szczególnie Francję i każda osobę poszczególnie.” Po chwili złota kula znikła, a Matka Najświętsza opuściła dłonie, z których spłynęły snopy świetlistych promieni : „Promienie te są symbolem łask jakie zlewam na osoby, które mnie o nie proszą”.„Postaraj się, by wybito Medal według tego wzoru. Osoby, które go będą nosiły, otrzymają wiele łask. Łaski szczególnie otrzymają osoby, które nosić go będą z ufnością”.Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył się napis owalny, wypisany złotymi literami: „ O MARYJO BEZ GZRECHU POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY”. Po chwili obraz odwrócił się i Siostra Katarzyna zobaczyła druga stronę medalu:        Nad literą „M” krzyż, pod nim dwa serca, jedno otoczone koroną z cierni, a drugie przebite mieczem. Dookoła owalu 12 gwiazd.Gdy Siostra zadawała sobie w duszy pytanie, czy to już wszystko? – usłyszała głos mówiący : Litera „M” i dwa Serca dosyć mówią”. Taka była misja, która matka Boża chciała powierzyć Siostrze Katarzynie. Przekazała wzór medalika, który od blisko 170 lat jest rozdawany ludziom ufającym w dobroć i miłość Maryi, naszej Niepokalanej Matki i Pośredniczki Wszelkich Łask.· Przykład uzdrowienia małego Jasia z Kielc:Siostra katechetka od pewnego czasu spostrzegła nieobecność Jasia pierwszoklasisty. Gdy Siostra poszła do domu chłopca, by zapytać o przyczynę jego nieobecności, spotkała tam zmieszaną i smutną matkę chłopca. Mama przeprosiła za to, ze wcześniej nie usprawiedliwiła nieobecność syna i wyjaśniła, że Jaś jest bardzo chory, przeszedł już bardzo skomplikowane badania i czeka go poważna operacja w Centrum Zdrowia Dziecka. Lekarze nie rokują wielkich nadziei na całkowity powrót do zdrowia dziecka, ale twierdzą, że operacja jest konieczna. Mama spojrzała na stojącego obok niej synka i rozpłakała się. Było jej ciężko, tym bardziej, że ojciec chłopca często wyjeżdżał na kilkudniowe delegacje z pracy.Siostra chcąc pocieszyć matkę i chłopca wręczyła im poświęcone medaliki i zachęcała do ufnej modlitwy do Matki Bożej, do częstego powtarzania modlitwy wyrytej na medaliku. Sama też obiecała modlitwę w intencji Jasia.Po dwóch tygodniach Siostra spotkała mamę chłopca wracającą z kościoła. W oczach matki zobaczyła łzy, ale były to łzy szczęścia, gdyż Jasio był w domu. Okazało się, że lekarze powtórzyli badania przed operacją i nie wykryto śladu po chorobie. Wszystko się cudownie cofnęło. „Wierzę – powiedziała matka, – że to Matka Boża od Cudownego Medalika uprosiła uzdrowienie mojemu dziecku.”Zakończenie:Wy także otrzymacie teraz poświęcone medaliki, (kto go jeszcze nie ma). Zachęcam was byście nosiły je na szyi, często spoglądały na ten znak i prosiły Matkę Bożą o różne dary (łaski), nie tylko dla siebie, ale także i dla innych. ModlitwaWprowadzenieZapowiedź tematu.Przekaz treści.Opowiadanie.Temat 1:  MARYJA UCZY MNIE SZACUNKU DLA ZNAKU KRZYŻA
         ŚWIĘTEGO.

Cel dyd. :  - Ukazanie stosunku Maryi do krzyża nieustannie obecnego w Jej
           życiu.

Cel wych.: - Budzenie szacunku dla znaku Krzyża Świętego i jego akceptacja
           w codziennym życiu.

Pomoce dydaktyczne:
           Krzyż (bez pasyjki i z pasyjką), Pismo Święte, świeca, obraz Maryi
           pod krzyżem, magnetofon.

Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
· „Panie Jezu, stoję pod Twoim krzyżem wraz z Twoją Matką , z Marią Magdaleną, z Twoim najmłodszym uczniem, św. Janem. Serdecznie Ci współczuję, że tak cierpisz, że tak bardzo bolą Cię rozdarte rany rąk i nóg, że tak bardzo boli Cię głowa, na którą wsadzili Ci koronę cierniową.Stoję przed Tobą bezradny. A chciałbym odwinąć Ci delikatnie z głowy koronę cierniową, wyciągnąć gwoździe z Twoich ran, obmyć ciało Twoje i opatrzyć. Żebyś nie cierpiał.Ale wiem, że to niemożliwe.Więc stoję pod Twoim krzyżem i cierpię wraz z Tobą”./ Dziesiątek Różańca św./- Oddajemy cześć Jezusowi Ukrzyżowanemu, rozważając V tajemnicę części bolesnej:                Ukrzyżowanie Pana Jezusa.Do czego w starożytności służył krzyż ?- Męczono na nim ludzi.- Na śmierć krzyżową skazywano największych przestępców.- Miał odstraszać innych przed buntem.Podsumowanie:    Krzyż w starożytności był jednym ze sposobów męczenia i tracenia ludzi. Rzymianie stosowali przybijanie ludzi do krzyża w krajach przez siebie podbitych.Ten, okrutny rodzaj śmierci miał odstraszać innych przed buntem. Krzyże umieszczano zazwyczaj obok dróg publicznych, aby były tym większym ostrzeżeniem. Belka pionowa krzyża była na stałe umocowana w ziemi, natomiast belkę poziomą niósł skazaniec. Krzyż był uważany za znak hańby i z pogardą odnoszono się do skazańców, którzy mieli zwykle na swoim koncie wielkie przestępstwa. Powszechnie uważano tych ludzi za zbrodniarzy.· Jak to się stało, że krzyż tak dotąd traktowany stał się znakiem miłości?- Bo Jezus, Syn Boży umarł na nim niewinnie.- Niewinny Syn Boży oddał na nim swoje życie za nas.- Chrystus umarł na nim za nas wszystkich z miłości. Podsumowanie:    Męka i śmierć Chrystusa na krzyżu były rzeczywistym uniżeniem, upokorzeniem Chrystusa. Jezus przyjął na siebie tę śmierć z miłości do nas. Przez tę śmierć odkupił nas z grzechu. Nie była to zwykła ofiara, bo składającym się w ofierze był NIEWINNY SYN BOŻY. Odtąd znak hańby stał się znakiem miłości i wyzwolenia człowieka. Wdzięczni Bogu wielbimy Krzyż Chrystusa i oddajemy mu cześć.· W jaki sposób możemy okazywać szacunek krzyżowi?- Czyniąc starannie znak krzyża- Całując krzyż.- Nosząc krzyżyk na szyi- Umieszczając znak krzyża w domu, w szkole, w miejscu pracy....· Oddamy teraz wspólnie cześć Krzyżowi Chrystusa, całując go z miłością.W tym czasie będziemy wspólnie śpiewać pieśń:     „Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony.     Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.     Ta, sama Krew cię skropiła,     Która nas z grzechów obmyła. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:Z ciebie moc płynie i męstwo,W tobie jest nasze zwycięstwo”/ Można tę lub inną podobną pieśń odtworzyć z magnetofonu./· Posłuchajmy teraz, jak Pismo Święte wspomina Maryję w opisie męki Chrystusa:Tekst: Maryja pod Krzyżem: J 19, 25-27 · Obraz, który widzicie ilustruje przeczytany tekst.Co ten obraz przedstawia?   / Na krzyżu wisi Pan Jezus, a pod krzyżem stoi     Maryja i św. Jan/ · Jeszcze więcej o udziale Maryi w męce Jezusa mówi Droga Krzyżowa.Które z czternastu stacji Drogi Krzyżowej wspominają Maryję ?    /Stacja: IV, XII, XIII i XIV /· Jak Maryja przyjęła mękę i śmierć krzyżową swego Syna ?- Maryja nie rozpaczała, nie buntowała się zgodziła się na tę śmierć.- Maryja bardzo cierpiała, ale godziła się na ten krzyż.- Maryja cierpiała na równi ze swoim Synem.- Maryja przyjmowała krzyż Syna, bo wiedziała, że jest to konieczne dla zbawienia ludzi.Podsumowanie:        Analizując postawę Maryi pod krzyżem zauważamy Jej ogromną wiarę i całkowite poddanie się woli Boga. Widzimy to w tym, że Maryja nie buntuje się, nie rozpacza, ale jak zaznacza św. Jan stoi pod krzyżem i cierpi wraz ze swoim Synem, gdyż kocha człowieka tak jak On.    Przez krzyż rozumiemy jednak nie tylko, dwie skrzyżowane ze sobą belki, ale pod tym słowem kryją się wszelkie cierpienia związane z ludzkim życiem.    Maryja ufała bezgranicznie Bogu. Wiedziała, że nic nie dzieje się bez Jego przyzwolenia. Kiedy napotykała cierpienie, czyli krzyż w swoim życiu, albo w życiu bliskich sobie osób, wówczas całkowicie go akceptowała (przyjmowała). Tak było w czasie męki Jezusa Chrystusa, ale także już wcześniej na przykład w czasie Jego narodzin, gdy nigdzie nie chciano ich przygarnąć, później tułaczka w czasie ucieczki do Egiptu, czy smutek i niepokój, gdy Jezus zgubił się w czasie pielgrzymki do świątyni w Jerozolimie. · Czego uczy nas Maryja swoją postawą?   By ufać Bogu na Jej wzór i z miłością przyjmować krzyż, który nam daje pan Bóg dla naszego zbawienia, czy zbawienia bliskich.   Nie szukajmy w życiu samych przyjemności, bo nie tego nas uczy Jezus i Maryja ( nawet jest to nieosiągalne). Droga do nieba prowadzi przez ciernie. Tak było też w życiu św. Katarzyny Labourè. Miała zaledwie 9 lat, gdy zmarła jej mamusia. Dopiero po trudach tego życia czeka nas wieczne szczęście. · Podziękujmy, jeszcze raz Jezusowi za Jego wielką miłość, aż po krzyż i za Jego Matkę – Maryję, która uczy nas miłości pięknej i ofiarnej, choć często wymagającej. Uczyńmy to śpiewając:     „ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,      Tak można najprościej, modlić się do Niego.      Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się      I niebo przybliżyć swoim dzieciom chce”. ModlitwaWprowadzeniePokazanie Krzyża bez pasyjki.OdpowiedziProwadzącyRozwinięcie tematu.Pokazanie krzyża z pasyjką.Odpowiedzi.Prowadzący.Rozmowa.Odpowiedzi.Adoracja krzyża.Jedna osoba czyta Pismo Św.Pokazanie obrazu Maryi pod krzyżem.Odpowiedzi.Odpowiedzi.Odpowiedzi.Prowadzący.


Temat 2:   RAZEM Z MARYJĄ MODLĘ SIĘ SŁOWAMI MODLITWY
          PAŃSKIEJ.

Cel dyd. :   - Zapoznanie się z treścią Modlitwy pańskiej oraz ukazanie, w jaki
            sposób Maryja odnosiła słowa tej modlitwy do swojego życia.

Cel wych. : - Wdrażanie do świadomego i częstego modlenia się słowami Modli-
            twy Pańskiej

Pomoce dydaktyczne:
            Pismo Święte, alba lub materiał do przepasania osoby przedstawia-
            jącej Pana Jezusa.

Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
· Na początku dzisiejszego spotkania postaramy się bardzo wolno pomodlić znaną modlitwą „Ojcze nasz”. W czasie modlitwy zwróćcie uwagę na każde wypowiadane słowo. Następnie będziemy kontynuować   (10 Różańca). Dziesiątek Różańca, rozważając V tajemnicę części radosnej: Znalezienie Pana Jezusa. · W filmie pt. „Jezus” ukazano w sposób bardzo ciekawy wiele faktów z życia Pana Jezusa. Między innymi Jego modlitwę.         Po całonocnej modlitwie, rankiem, Jezus spotkał się z uczniami nad wodą dla dokonania codziennej toalety. W czasie jej trwania jeden z uczniów zwrócił się do Niego z gorącą prośbą. / Kilka przygotowanych przed spotkaniem osób przedstawia poranną toaletę (m. in. pranie). Osoba przedstawiająca Pana Jezusa stoi nieco dalej. Zgodnie ze zwyczajem żydowskim, głowę ma nakrytą i jest pogrążona w modlitwie. Apostołowie spoglądają ukradkiem na Pana Jezusa.    Po chwili Jezus kończy modlitwę, odsłania głowę i zbliża się do Apostołów. Wówczas jeden z nich przedstawia prośbę: „Panie, naucz nas modlić się jak i Jan nauczył swoich uczniów"Jezus odpowiada:    „Kiedy się modlicie mówcie: „Ojcze nasz...”· /Po zakończeniu inscenizacji prowadzący rozpoczyna omawianie jej treści/.Z jaką prośbą Apostołowie zwrócili się do Jezusa ?       / By nauczył ich modlić się/Jaka modlitwę nauczył ich Pan Jezus ?       / Ojcze nasz/Podsumowanie:   Modlitwa Pańska jest najpiękniejszą modlitwą, w której każde zdanie, każde słowo kryje wielkie treści. Nauczył, jej nas sam Pan Jezus. Z pewnością jest również miła Bogu Ojcu, gdyż ułożył tę modlitwę Jego Umiłowany Syn.   Pan Bóg kocha nas. Dlatego nas stworzył, dlatego dał nam swojego Syna. Po życiu na ziemi czeka na nas w niebie.Tę prawdę wyrażamy słowami: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie.” Dalej prosimy, aby imię Boże, było czczone, aby nadeszło Boże królestwo oraz by wola Boża spełniła się zarówno w niebie, jak i na ziemi. Jak widzimy ta pierwsza część modlitwy dotyczy Boga i Jego spraw. - O co prosimy w drugiej części tej modlitwy ?v chleb powszedni na każdy dzieńv odpuszczenie winv obronę przed złem i pokusą    Maryja w swoim ziemskim życiu być może również znała te modlitwę. Nie możemy tego stwierdzić z całą pewnością, ale możemy mieć pewność, że modląc się psalmami wyrażała w swojej modlitwie wszystkie intencje, prośby, które zalecił Jej Syn.    Całym swym życiem wielbiła Boga. Pragnęła spełnienia Bożych planów. Była całkowicie dyspozycyjna i gotowa w każdej chwili wypełnić objawiającą się Jej wolę Bożą.    W swojej pokorze, całą swą ufność złożyła w Bogu. Na Niego liczyła i w Nim pokładała swoją nadzieję. To było źródło Jej mocy i wewnętrznego, także człowieczego piękna.     Natomiast, kiedy Matka Boża objawiała się w Lourdes czy w Fatimie i odmawiała z dziećmi różaniec, wówczas modliła się także razem z nimi słowami Modlitwy Pańskiej. · Jezus sam nauczył nas, w jaki sposób powinniśmy zwracać się do Boga. Dał nam wspaniałą modlitwę „Ojcze nasz”.Postaraj się od dzisiaj świadomie (ze zrozumieniem) wypowiadać każde słowo, a przede wszystkim żyj według wskazań zawartych w tej modlitwie, na wzór Maryi, to jest:1. – w różnych sytuacjach życia, powtarzaj Bogu „TAK”, zgadzając się na jego plany.2. - pragnij nadejścia Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości (módl się o to).3. -  nie troszcz się zbytnio o jedzenie i ubranie. W potrzebie z ufnością proś Boga o rzeczy konieczne Ci do życia.4. - przebaczaj innym, a wówczas Bóg przebaczy Tobie.5. - proś Ojca, a On pomoże Ci pokonać pokusy, abyś w pełni uwolnił się od grzechu.    Tak modląc się, wierząc, postępując dajesz Bogu    dowód że jesteś Jego dzieckiem.· Na koniec naszego spotkania wspólnie zaśpiewamy zgłębioną przez nas dzisiaj modlitwę./Można wcześniej przećwiczyć melodię np. z Mszy świętej, lub tzw. „prawosławną”/   Modlitwa.Wprowadzenie.Inscenizacja.Można, odczytać fragment Pisma Św. Mt 6,9-15.Rozwinięcie tematu.Rozmowa.Prowadzący.Rozmowa.Prowadzący.Zastosowanie.Modlitwa.


Temat 3:  MARYJA UCZY MNIE CZCI I UWIELBIENIA DLA TRÓJCY
         ŚWIĘTEJ
                         (CHWAŁA OJCU....).

Cel dyd. :  - Ukazanie przyczyn, dla których Maryja była pełna czci i uwielbienia
           względem Trójcy Świętej oraz działania Boga Trójjedynego w życiu
           każdego człowieka.

Cel wych. : - Wdrażanie do modlitwy uwielbienia.

Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
„Boże, dziękuję Ci za Matkę Jezusa.Ona Go urodziła,Ona Go wychowała.Ona się Nim opiekowałaOna Mu pomagała, gdy już był dorosły.Ona stała pod krzyżem, gdy umierał.Proszę Cię, aby Ona była dla mnie Matką.Proszę Cię, abym ja był Jej wiernym dzieckiem.Proszę Cię, bym nauczył się od Niej prawdziwej modlitwy.Proszę Cię, abym wraz z Nią stale Cię wielbił.                                  Amen./Dziesiątek Różańca św. – Część Bolesna,                tajemnica I – Modlitwa w Ogrójcu /· W tym roku Kasia jest uczennicą klasy trzeciej. Od samego początku jej wychowawczynią jest pani Ela. Kasia pokochała swoją panią od pierwszego spotkania. Zresztą wszyscy mówią ze pani Ela ma „złote serce”. Kasia nieustannie zachwyca się swoja panią i wprost ją uwielbia.· - Za co Kasia mogła tak pokochać swoja panią ?     /dobra, sprawiedliwa, łagodna, pięknie się ubiera,     radosna, mądra/ - W jaki sposób Kasia wyrażała przywiązanie do swo-   jej pani ?       /dobrze o niej mówiła, kochała ją, była jej        wdzięczna, chwaliła swoja panią/Podsumowanie:      Może skoncentrujmy się dzisiaj na słowach: chwalić, wielbić, wychwalać. Skoro ludzie w ten sposób odnoszą się do ludzi dobrych, zasłużonych, to o ile bardziej, taki stosunek powinien ich cechować względem Dobrego Boga.      Maryja była zawsze pełna uwielbienia. Przykładem może być hymn „Magificat” (Wielbi dusza moja Pana), który wyśpiewała u św. Elżbiety. Siebie uważała za służebnicę Pańską, czyli inaczej mówiąc służąca Boga. I chociaż była świadoma swego wyróżnienia („odtąd, bowiem wszystkie narody błogosławioną mnie nazywać będą”), to w swej pokorze całą zasługę przypisywała Bogu.      Już w dzieciństwie poświęcono Maryję Bogu. Odtąd wychowywała się przy świątyni. Zawsze była wierną, córą Boga, dlatego sobie w Niej upodobał i przygotował Ją na Matkę swojego Syna. Stało się to „ za sprawą Ducha Świętego”, którego była umiłowaną Oblubienicą.      Maryja świadoma szczególnego działania Trójcy Świętej w Jej życiu, wielbiła Boga słowami: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.      Widzący z Fatimy ( Hiacynta, Franciszek, i Łucja), zdając relacje ze spotkania z panią świadczyli, że Maryja podczas odmawiania Różańca na słowa: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...” zawsze skłaniała głowę. Ten wymowny gest potwierdza Jej głęboką pokorę i cześć dla Boga.· Powstańcie. Teraz naśladując Maryję odmówimy w ten sam sposób modlitwę „Chwała Ojcu”.· Zastanówmy się wspólnie i spróbujcie wymienić powody, dla których należy się uwielbienie Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.- Może najpierw wymieńcie, dlaczego mamy oddawać cześć Bogu Ojcu ?v - dał nam cały światv - stworzył nasv - dał nam swego Jednorodzonego Syna - Dlaczego czcimy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa ?v - umarł za nas na krzyżuv - przyjął na siebie nasze grzechyv - zbawił nasv - cierpiał dla naszego zbawieniav - pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie- Dlaczego oddajemy cześć Duchowi Świętemu ?v - uświęca nasv - za przyczyną Ducha Świętego Syn Boży przyjął postać człowiekav - dzisiaj działa nadal w Kościelev - nieustannie nas oświecaPodsumowanie:     Wspólnie wymieniliśmy powody, dla których Bogu należy się nieustanna cześć. Każdy z was został ochrzczony w imię Trójcy Świętej i czy jest tego świadomy, czy nie, żyje nieustannie w obecności Trój jedynego Boga.· Na dzisiejszym spotkaniu analizowaliśmy działanie Boga w życiu Maryi i w życiu każdego z nas. Zauważyliśmy, iż Maryja była pełna czci i uwielbienia dla Trójcy Świętej.     Czy mój stosunek do Boga jest podobny?     Czy z podobną pokorą i z uwielbieniem      wypowiadam słowa modlitwy „Chwała     Ojcu”?   W najbliższych dniach postaram się lepiej modlić tą modlitwą i w sytuacjach moich małych sukcesów np. gdy usłyszę o sobie pochwałę, zwrócę się do Boga słowami tej modlitwy. Śpiew:     „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu od początku i bez końca chwała Ojcu” Modlitwa.Wprowadzenie.Rozwinięcie tematu.Rozmowa.Prowadzący.Modlitwa.Rozmowa.Prowadzący.ZastosowaniePostanowienieModlitwa.

Temat 4:  POZDRAWIAJMY MARYJĘ SŁOWAMI ANIOŁA, ELŻBIETY
         I KOŚCIOŁA
                                 (ZDROWAŚ MARYJO).

Cel dyd. :  - Zapoznanie z treścią modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.

Cel wych. : - Wychowanie do ufnego modlenia się tą modlitwą.

Pomoce dydaktyczne:
            Pismo Św. , stroje do ucharakteryzowania dzieci do inscenizacji
            sceny Zwiastowania i Nawiedzenia Św. Elżbiety.

Przebieg i treść spotkania Uwagi metodyczne
· Pieśń : „Gdy klęczę przed Tobą”(Dziesiątek Różańca św. – Część chwalebna, taj.V„Ukoronowanie matki Bożej na Królową nieba i ziemi)./ Przed spotkaniem (lub spotkaniu poprzedzającym to spotkanie) wybieramy dzieci i przygotowujemy do przedstawienia sceny Zwiastowania i nawiedzenia. Tekst z Pisma Świętego odczytuje osoba prowadząca lub ktoś dobrze czytający. Dzieci przedstawiają czytany tekst/.· Za chwilę spróbujemy odtworzyć dwa wydarzenia z życia Matki Bożej. Rozpoznajcie, jakie to wydarzenia i zwróćcie uwagę na słowa, które zostaną wypowiedziane.Inscenizacja I :              

: powrót :

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Dzieci Maryi w Milówce © 2005 - 2018. Made by Monty.